Neden Flexible Üreteroskopi? (İntrarernal Taş Cerrahisi)

Böbrek taşlarının tedavisinde amaç en az yan etki ile en maksimum sonucu elde edebilmektir. Son 20 yılda pekçok gelişme olmuş bu sayede taş hastalığının tedavisinde açık cerrahi yöntemler en alt seviyeye inmiştir.  Holmium Lazer kullanılarak yapılan Flexible üreteroskopik taş kırılması  böbrek taşlarının tedavisinde uzun zamandır bilinen bir yöntemdir. Son yıllarda  gerek kullanılan aletlerdeki teknolojik gelişmeler gerekse taş kırma yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde taş hastalığının tedavisinde en son teknolojik ilerleme olmuştur.

Neden  Greenlight XPS 180 WATT? 

Son Jenerasyon Greenlight Lazer Cihaz  ile hız ve etkinlik 2 kat artmış. Bu sayede   önceki Greenlight Lazer sistemleri ile ameliyat edilemeyen (120 Gr üstü Prostata sahip) hastalar bu sistemle rahatlıkla opere edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca yeni geliştirilen New TruCoag teknolojisi sayesinde kanama kontrolü daha etkin hale getirilmiştir. Operasyonda kullanılan lazer fiberine özel soğutma sitemi eklenmiş, bu sayede fiberin operasyon sonuna kadar aynı etkinlikte olması sağlanmıştır.


Bu sitede bulunan yazılar ve görseller genel bilgilendirme amaçlı olup teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon