Biyografi

Prof. Dr. Sahir KILIÇ  

1965 yılında doğan Prof.Dr. Sahir Kılıç; 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş aynı üniversiteden 1994 yılında Üroloji Uzmanı olarak mezun olmuştur.1994 –1999 yılları arasında Akdeniz Üniversitesinde Üroloji Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Prof.Dr. Sahir Kılıç, 1999 yılından itibaren Ankara Güven Hastanesi’nde Üroloji Bölümünde çalışmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Prof.Dr. Sahir Kılıç’ın mesleki ilgi alanları Endoüroloji, Üroonkoloji ve özellikle Laser Prostat ve Flexible Üreteroskopi ile böbrek taşlarının kırılmasıdır.  2004 yılından itibaren Güven Hastanesinde 4000‘den fazla prostat hastasına Greenlight Laser ameliyatını, 2010 yılından itibaren 2000'e yakın hastaya Flexible Üreteroskopi ameliyatını başarıyla uygulamıştır. 

GSM: 0532 472 33 43

Tel: 0312 457 23 79 

E-posta: sahirguven@yahoo.com


Adres: Ankara Özel Güven Hastanesi Üroloji Bölümü Şimşek Sokak No: 29 Kavaklıdere / AnkaraYayınlar

Kılıç S., Salih M., Anafarta K., Baltacı S., Koşar A: Adenosine: a new agent in the diagnosis of impotence. int. J. impotence Res. 6:191-198,1994.

Kılıç S., Yaman Ö., Sarıca K., Göğüs O., Yaman LS., Süzer O: Effects of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy on stone forming risk factors. Int. Urol Nephrol. 28(2):137-140, 1996.

Kılıç S., Sarıca K., Yaman Ö., Soygür T., Göğüs O., Yaman LS: Effects of totai and ionized calcium levels of seminal fiuid on sperm motilitv. Uroilnt 56:215-218,1996

Kılıç S., Kukul E., Danışman A., Güntekin E., Sevük M: Ratio of free to total prostate specific antigen, in patients with prostatic intraepitheüal neoplasia. European Urotogy ,_34:176-180,1998.

Kılıç S., Yalçınkaya S., Güntekin E., Kukul E., Değer N., Sevük M: Determination the site of metabolism of total, free and complexed prostate specific antigen. Urology. 52:470-473.1998. (CME ARTİCLE)

Kılıç S., Güntekin E., Danışman A., Kukul E., Süleymanlar İ., Sevük M : Serum free and total prostate specific antigen levels in patients with liver diseases. Urology. 42:825-828,1998.

Yaman LS., Kılıç S., Sarıca K., Bayar M., Saygın B: The place of Acupuncture in the management of psychogenic impotence. Eur Urol, 26:52-55, 1994.

Salih M., Baltacı S., Kılıç S., Anafarta K., Bedük Y: Color flow doppler sonography in the diagnosis of vesicoureteric refiux. Eur Urol, 26:93-97,1994.

Sarıca K, Baltacı S, Bedük Y, Süzer O. Kılıç S. Müftüoğlu YZ, Göğüs : Evaluation of cellular immunity follovvıng Bacillus Calmette-Guerin therapy in patients with superficial bladder cancer. Urol Int. 54:137-141.1995.

Sarıca K, Küpeli S, Sarıca N, Göğüş O, Kılıç S., Sarıbaş S: Long-term follow-up renal morphology and function in children after lithotripsv. Urol Int. 54:95-98, 1995.

Sarıca K, İşıkay L, Kılıç S. Koşar A, Yaman Ö, Müftüoğlu YZ, Süzer O: Stone disintigration: Effects of Shock Wave projection and electrode age on this parameter in a Standard stone model. Int, UroLNephro!. 29(3):281- 286, 1997.

Işıkay L., Bedük Y., Kılıç S., Süzer O., Tokgöz C., Göğüs O: Evaluation of tissue damage by serum C-reactive protein levels after extracorporeal shock wave lithotripsy application. Urolithiasis, Consensus and Controversies, Edited by P.N. Rao, J.P. Kavanagh and H.G. Tiselius Manchester, pp:332-333, 1995

Dinçel Ç., Özdiler E., Baltacı S., Kılıç S., Dinçer l., Göğüs O: ECG changes during extracorporeal shock wave lithotripsy. Urolithiasis, Consensus and controversies, Edited by P.N. Rao, J.P. Kavanagh and H.G. Tiselius Manchester, pp:333-335, 1995
NOT: Bu kitap 5th European Urolithiasis Symposium'unda seçilen yayınlardan oluşturulmuştur.

Bayar M., Birsen S., Kılıç S: Empotans tedavisinde akupunkturun yeri. Akupunktur Dergisi, 3(3):6010,1991.
Kılıç S., Bedük Y., Özdemir G., Yaman LS., Göğüs O : Transüretral cerrahide proflaktik ciprofloksasin kullanımı. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi. 1(1,2): 13-16,1992.

Büyükkoçak Ü., Demiralp S., Oral M., Sarıca K., Kılıç S.. Bedük Y: ESWL de sedasyon, analjezi ve anestezi. ESWL-Endoüroloii Dergisi, 2:79-83.1993.

Kılıç S., Yaman Ö., Göğüs O., Sanca K: ESVVL öncesi ve sonrası metabolik değerlendirme.ESWL-Endoüroloji,3:21 -23.1994.
Sarıca K., Baltacı S., Işıkay L., Sağlam R., Kılıç S., Müftüoğlu YZ : Comparison of two different electrode systems in transurethral radio-frequency treatment of benign prostatic hyperplasia.Journal of Ankara Medical School, 17:325-330,1995

Gemalmaz H., Bedük Y., Serel A., Göğüs O., Küpeli S., Özdiler O.. Kılıç S: Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde transüretral Nd:YAG laser ile transüretral elektrorezeksiyon sonuçlarının karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2(2): 1-6, 1995.

Kılıç S., Yaman Ö., Müftüoğlu YZ., Yaman LS, Güğüş O: Effectsof Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy on different stone types. J_ Ankara Medical Sçhool, 17(2):141-145.1995.

A.Danışman, S.Kaya, E.Kukul, S.Kılıç. M.Sevük: Nadir bir ürolojik travma, penil fraktür: Erken cerrahi tedavi ve sonuçlan. Ulusal Travma Dergisi. 3(4):324- 327,1997

Baykara M.. Kılıç S., Danışman A., Kukul E., Güntekin E., Sevük M: Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal Bacillus Calmette- Guerin tedavisinin etkinliği. Türk üroloji Dergisi. 23:31- 36,1997.

E.Kukul, S.Kılıç. A.Danışman, E.GÜntekin, M.Sevük: Nörojenik mesanelerde izole distal sfinkter obstrüksiyonu. Türk Üroloji Dergisi, 24:61-66. 1998.

Kılıç S, Kaya S, Danışman A.Güntekin E., Yılmaz N, Sevük M: Rektal muayenenin serum total PSA düzeyi jle serbest/total PSA üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 24(3): 222-225,1998.

Danışman A, Kılıç S. Kukul E, Güntekin E, Baykara M, Sevük M: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde Finasteride : 3 yıllık sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi. 24(3): 267-270, 1998.

Kılıç S, Danışman A, Güntekin E, Bulut K, Kocabıyık A, Sevük M: Serum Total PSA değeri 3-10 ng/ml arasında olan hastalarda serbest PSA yüzdesinin çeşitli sınır değerlerde özgüllüğü ve duyarlılığı. Türk Üroloji Dergisi, 25(1). 27-31, 1999.


Bu sitede bulunan yazılar ve görseller genel bilgilendirme amaçlı olup teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon