Tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavide pekçok yöntem mevcuttur. Tedavi yöntemlerini temel olarak 3 gruba ayırmak mümkündür. Takip, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi.

Takip: Çok fazla şikayeti olmayan ve incelemelerde belirgin tıkanıklık olmayan hastaların yıllık takiplerinin yapılması ve şikayetleri artarsa diğer tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır.  

İlaç tedavisi: Prostat büyümesinin yarattığı şikayetlerde günümüzde yapılması gereken ilk tedavidir. Ortaderecede şikayetleri olan , kesin cerrahi gerektirmeyen yada cerrahi tedavi istemeyen hastalarda ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu ilaçlar pahalı olup ömür boyu kullanılmaları gerekmektedir. 2 ana grup ilaç bulunmaktadır.

           - 5-alfa redüktaz inhibitörleri: Bu ilaç prostat bezinde bulunan 5-alfa redüktaz enzimini bloke ederek testesteronu bloke etmekte ve prostat bezini ortalama % 30 oranında küçültmektedir. Ancak yapılan çalışmalara göre etkinliğin geç olarak ortaya çıktığı ve objektif kriterler gözönüne alındığında başarısının yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu ilacı kullanan hastalarda şikayetler tam olarak geçmemekte ve idrar akış hızı yeterli düzeylere ulaşmamaktadır. Ayrıca düşük oranda da olsa empotans (ereksiyon zorluğu) , cinsel istek azalması ve ejakülasyon bozuklukları gibi yan etki söz konusudur.

            - Alfa bloker ilaçlar: ( flomax, hytrin,cardura, xatral) Prostat bezinin yapısında yoğun olarak düz kas hücreleri bulunur bunları kasılması idrar yolunda zorlanmaya yol açar. Bu ilaçlar bu düz kas hücrelerini etkililerler. . Etkileri kısa zamanda ortaya çıkar ama kllinik başarılarının yüksek olmadığı saptanmıştır. Birkaç ay geçmesine rağmen tedavide belirgin fark yoksa başka tedavi seçenekleri düşünülmelidir. Bu ilaçlar hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğundan tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve başağrısı gibi yan etkilere yol açabilmektedirler. Günümüzde ideal olanı hastaya medikal tedavi başlanması, tedavi başarısız olursa cerrahi tedaviye geçilmesidir.

Cerrahi tedavi: Hastalığın komplikasyonları gelişmeden tedavi seçeneğine karar vermek çok önemlidir. BPH tedavi edilmediği zaman hiç idrar yapamama, idrarda kanama, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve sonunda böbrek yetmezliğinin gelişmesi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle hem hastanın konforunun sağlanması hemde oluşabilecek komplikasyonları önlemek içi BPH tedavi edilmelidir. Burada en önemli problemlerden biri hastalığın çok yavaş gelişmesi nedeniyle pek çok hastanın, hastalığının ciddiyetini farkedememesidir.Günümüzde en etkin tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Henüz hiçbir medikal tedavi ile cerrahi tedaviye benzer başarı elde edilememiştir. Bununla birlikte birtakım komplikasyonlar mevcuttur.

En sık kulanılan cerrahi tedavi yöntemleri;   Transüretral prostatektomi, greenlight lazer, HOLEP ve açık prostektomidir.

Bu sitede bulunan yazılar ve görseller genel bilgilendirme amaçlı olup teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon