Flexible
Üreteroskopi

Taşın teşhis yöntemleri

Flexible Üreteroskopi İle Böbrek Taşlarının Tedavisi

Hastaya bir kesi yapılmadan , üretra adını verdiğimiz idrar kanalından  girilir. İnce bir  kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden "access sheet" adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexible üreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek  taşa direkt teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş parçalanır. 

Böbrek taşları, ürolojik hastalıklar içinde yüzyılardır en ağrılı hastalıktır. Araştırmacılar Mısır mumyalarında 7000 yıl öncesinde  böbrek taşı olduğunu saptamışlardır.  Prostat patolojileri ve idrar yolu infeksiyonlarından sonra , idrar yollarını etkileyen üçüncü hastalık , idrar yolları taşlarıdır. Her yıl milyonlarca insan taş hastalığı nedeniyle üroloğa veya acil servis hekimlerine başvurmaktadır.  Çoğu böbrek taşları az veya çok ağrılı bir şekilde tedavisiz olarak düşürülebilir. Bununla birlikte taşın büyüklüğüne, şekline ve kişinin kanal yapısına bağlı olarak  taş düşmeyebilir. 5 mm çapındaki bir taşın düşme şansı %50 dir. Taş boyutu arttıkça düşme olasılığı azalır.

 1980 den önce genelikle taşların tamamına açık operasyon uygulanırken, son zamanlarda bu oran %1 –5 düzeylerine inmiştir.  Günümüzde taşların büyük kısmı ESWL  ‘’dışarıdan şok dalgaları ile kırma işlemi’’ ve endoürolojik ‘’ endoskopik  kapalı  ’’ yöntemler ile tedavi edilmektedir.  Son zamanlarda giderek artan bir şekilde uygulanan bu yöntemler arasında daha az invaziv olanları öne çıkmaya başlamıştır.

Flexible üreterorenoskopi'de kullanılan cihazlarda ve ekipmanlarda son dekatta kaydedilen teknolojik gelişmeler retrograd intrarenal cerrahiyi  minimal invaziv yöntemler arasında vazgeçilmez bir yere oturtmuştur. Bu sitede bulunan yazılar ve görseller genel bilgilendirme amaçlı olup teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon