TUR Prostatektomi

Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu ameliyatta penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek dışarı alınır. BPH tedavisinde en sık kullanılan ameliyat yöntemidir. Ancak az da olsa kan kaybı, kan nakli gereksinimi, idrar kaçırma , idrar yaparken ağrı , meninin geriye kaçması ve sertleşme bozukluğu gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu yöntemde 2-3 gün arasında katater kullanılması gerekmektedir.


Transvezikal Prostatektomi

Halk arasında açık prostat ameliyatı olarak bilinir.TURP nin uygulanamadığı büyük prostatlarda, mesanede taş veya divertikül olan olgularda uygulanan tedavi yöntemidir. TURP na göre hastanede yatış süresi daha uzundur.  Bu yöntemde karın alt tarafından yapılan bir kesi ile idrar torbasına ulaşılıp idrar torbası açıldıktan sonra prostatın elle ve makasla serbestleştirilerek dışarı alınmasıdır. Aşağıda bu ameliyatın safhaları görülmektedir.

Daha az olmak üzere kullanılan diğer yöntemler:

Transüretral iğne ablasyonu (TUNA)
Transüretral mikrodalga terapi (ısı tedavisi)

Bu sitede bulunan yazılar ve görseller genel bilgilendirme amaçlı olup teşhis ve tedavi amaçlı değildir. 

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon